Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. V kolikor se strinjate z uporabo piškotov na spletni strani kliknite gumb potrdi, sicer zapustite to spletno stran TUKAJ.

Splošni pogoji poslovanja

1. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Smo trgovina za sodobne ženske, ki cenijo dobre nakupe,izdelke vrhunske kakovosti ter pravi modni nasvet. V spletni trgovini ponujamoveč kot 150 izdelkov ene najbolj svetovno priznane blagovne znamke maturantskihoblek in poročnih oblek. Skrbno pazimo tudi na cene, zato imamo kotiček tudi znajnižjimi cenami.  

 Vsa vaša naročila bomo dostavili na vaš naslov, če želite pajih lahko tudi osebno prevzamete pri nas v naši trgovini na Ulici VitaKraigherja 5 v Mariboru.

 Splošne in ostale pogoje poslovanja kot upravitelj spletne stranidoloča Poročne in maturantske obleke »Vesna« Mateja Žilavec s.p., ki blagoin storitve prodaja v svojem imenu in za svoj račun. Poročne in maturantske obleke»Vesna« Mateja Žilavec s.p. odgovarja za objavljene vsebine in izvedbo naročilskladno z objavljenimi pogoji.

 

Za največje zadovoljstvo naših kupcev skrbimo predvsem s:

 • skrbnim in ažurnim vnosom točnih informacij o naši ponudbi
 • skrbjo za tehnično in pravno varnost naših obiskovalcev inkupcev
 • posebnim posluhom za potrebe naših kupcev in prizadevanjemza reševanje težav, nesporazumov in zapletov
 • razpoložljivostjo za dodatna pojasnila ter pomoč tako prednakupom, med nakupom in v času po nakupu.


KAKO KUPITI

Želeni izdelek naložite v košarico in hitro boste spoznali,kako enostavno je kupovati pri nas. Če kupujete prvič, mogoče vseeno ne boodveč, če pogledate v navodilo »kako kupujem na spletu«.

 

 

REGISTRIRANI UPORABNIKI

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime ingeslo, s katerima se predstavi osebno ali kot predstavnik podjetja oziromaorganizacije. Geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik je dolžanzagotoviti verodostojne podatke ter varovanje podatkov, tako da bo vnjegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščenaza nastopanje v njegovem imenu.
Prosimo, da vašega računa za osebno uporabo ne uporabljate za naročila pravnihoseb! V tem primeru odprite nov račun še za pravno osebo.

 

UGODNOSTI ZA REGISTRIRANE UPORABNIKE

Registrirani uporabniki lahko:

 • kupujejo pod najugodnejšimi pogoji
 • prejemajo brezplačno e-novice, če se odločijo za naročilo
 • sooblikujejo vsebine portala, izmenjujejo ocene in mnenja oizdelkih
 • sodelujejo v nagradnih igrah

 

 

SPLOŠNI POGOJI

Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč posredovanepodatke ob registraciji  uporabnika inoddaji naročila. Kupec z registracijo potrjuje, da sprejema splošne pogojeposlovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe,ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.


Poročne in maturantske obleke »Vesna« Mateja Žilavec s.p. in fizične osebemedsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvupotrošnikov.


Poročne in maturantske obleke »Vesna« Mateja Žilavec s.p. in pravne ter fizičneosebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, medsebojne obveznosti urejajo sposebno pogodbo v pisni obliki oziroma sprejemom pogojev ob izvedbiregistracije ali na koncu pred zaključkom vsakega nakupa. V primerih, konaročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, neglede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjoveljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebejnavedeno v samem zakonu.

Pridržujemo si pravico, da v primeru morebitnih zlorab, ki omogočajo programskopodprto oddajanje naročila, le to zavrnemo.

 

KOMERCIALNI POGOJI

Objavljene cene se lahko spremenijo brez predhodnegaobvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Ugodneponudbe, razprodaje, akcije veljajo do prodaje zadnjega izdelka oziroma najdaljdo navedenega roka. Pogosto bodo izdelki označeni z odštevalnikom, ki ponazarjakoliko časa je še ostalo do poteka akcije.  Vse cene veljajo za en (1) kos razen, če ni navedenodrugače.

Pri vsakem nakupu je mogoče uveljaviti le en popust.
Pri izdelkih iz rubrike "Vse pod 30,-" ali "Vroče ni mogočeuveljavljati nobenih popustov. Pri teh izdelkih smo oblikovali najboljšo maloprodajnoceno za vse kupce, ne glede na to ali razpolagajo s kodami za popust ali pa soupravičeni do dodatnih ugodnosti, tako da ni mogoče opraviti nakupa z nižjoceno od navedene.


Naročila lahko dostavimo na vaš naslov ali na drug naslov po vaši izbiri. Našimkupcem pa omogočamo tudi osebni prevzem v Mariboru.

 

NAKUPI Z UVELJAVLJANJEM OPROSTITVE PLAČILA DDV

Ker kot pravnoorganizacijska obleka nismo zavezanci za DDVnakup z uveljavljanjem oprostitve plačila DDV ni mogoč. V kolikor se bo stanjespremenilo, vas bomo o tem seveda nemudoma obvestili.

 

ODSTOP OD POGODBE, REKLAMACIJE IN GARANCIJA

Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo na daljavo (nakup prekospleta) skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico da v zakonskemroku odstopijo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojoodločitev. Več o odstopu od pogodbe, postopku vračila izdelkov, reklamacijahter uveljavljanju pravic v primeru okvare v garanciji ali stvarne napake tukaj.

 

SKLEPANJE POGODBE NA DALJAVO - NAROČANJE

Naročilo se  sklene vslovenskem jeziku. Arhiv vaših naročil hranimo v elektronski obliki na sedežupodjetja. Stranke lahko zahtevajo kopijo v .pdf formatu preko našega kontakneganaslova.
Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnihobveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskegaobvestila, da je naročilo v izvedbi. V primerih oddaje naročil z osebnimprevzemom na sedežu Poročne in maturantske obleke »Vesna« šteje, da je pogodbadokončno sklenjena s prevzemom blaga in računa in plačilom naročenih izdelkov.

 

NAKUPI Z OSEBNIM PREVZEMOM PRI NAS 

Preko spleta lahko enostavno oddateprednaročilo in ugoden nakup zaključite z obiskom na sedežu našegapodjetja.

 

IZVEDBA ALI ZAVRNITEV NAROČILA

Poročne in maturantske obleke »Vesna« bo z aktivnostmipotrebnimi za izvedbo sprejetih naročil pričel v najkrajšem možnem času. O potekuizvedbe vašega naročila vas bomo obvestili preko elektronske pošte ali prekotelefona.
Naročila, ki niso oddana skladno s temi pogoji ali pa so bili priuveljavitvi komercialnih pogojev pri oddaji naročila uporabljeni načini, ki jihlahko označimo kot nedovoljeno uporabo elektronske izmenjave podatkov, bodostornirana računi pa blokirani.


Poročne in maturantske obleke »Vesna«  lahkonaročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti,zavrne.

 

UREDNIŠKA POLITIKA

Za vsebine skrbi uredništvo, dobavitelji in uporabniki,katerim omogočamo objavo video posnetkov, fotografij, tekstov in drugih vsebinter njihovo ocenjevanje, komentiranje in vprašanja.  Vsak uporablja vse storitve na lastnoodgovornost in v celoti jamči za pravne ter stvarne napake na vsebini inzakonitost vsebine, ki jo posreduje ter je osebno odgovoren za posredovane aliobjavljene informacije, mnenja, nasvete, izjave in druge podatke in gradiva.
Pošiljanje, predvajanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje spolnonapadalnih, pornografskih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih,netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijoali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavnepravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb in sicer v oblikiizjav, datotek ali v kateri drugi obliki, ni dovoljeno!
Posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicamiindustrijske ali intelektualne lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimipravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti inpreprečitve javne objave osebnih podatkov), ni dovoljeno!
Uredništvo sicer nadzoruje gradiva in podatke, ki jih uporabniki ali članiposredujejo na spletno mesto v okviru njegovih storitev in zmožnosti, neodgovarja pa za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo,nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube ali uporabe.Uredništvo si pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke ingradiva, ki jih uporabnik ali član posreduje v okviru storitev spletnega mesta,ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoligradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu nezavezuje. Uporabniki in člani, ki posredujejo tovrstne podatke ali gradivo, soza kršitve odgovorni ne glede na poseg uredništva.


Vsak uporabnik se strinja, da bo morebitne kršitve pravil s strani drugihuporabnikov ali članov, ki posegajo v njegove pravice, poskušal rešitisporazumno s povzročiteljem kršitve.

Uredništvo se obvezuje, da bo na osnovi tako prejetih prijavvsebino zaznalo kot:

 • sporno,
 • ali kot vsebino, za katero avtor prispevka ni pridobil vsehpravic (avtorskih in sorodnih pravic izvajalcev) ali deležnikov v prispevku,
 • oziroma kot vsebino, ki je moralno ali kako drugače sporna,
 • ter objavo v najkrajšem možnem času umaknilo oziroma vsebinospremenilo skladno z zahtevo prijavitelja. V drugih primerih bo o prijaviobvestilo avtorja in vsebine umaknilo v dogovoru z njim.

 

Uporabnik ali obiskovalec se strinja, da uredništvo,lastnike spletne strani, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščenceodvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli drugetežave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi lastne zlorabe storitev spletnegamesta ali zlorabe drugih uporabnikov. Uredništvo ali upravitelj oziroma lastnikprav tako nio odgovorni za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne gledena razlog.

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta,teh splošnih pogojev ter v zvezi z družbo Poročne in maturantske obleke »Vesna«,se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke dogovora, neglede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost alipovezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravomRepublike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbeKonvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravnepostopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, jeizključno pristojno sodišče v Mariboru.

Upravljavec spletne strani si pridržuje pravico, dakadarkoli spremeni pogoje dostopa do storitev obiskovalcem in uporabnikom zveljavnostjo od objave spremembe dalje.

 

ELEKTRONSKA POŠTA

Uporabnik z registracijo soglaša, da lahko upravitelj prikomunikaciji uporablja elektronsko pošto, pri čemer le ta vključuje najmanjposredovanje naslednje e-pošte:

 • obvestilo, da je uspešno ustvaril ali registriraluporabniški račun
 • obvestilo, da je bilo naročilo uspešno oddano
 • obvestilo, da je naročilo v fazi izvedbe
 • obvestilo, da je bilo naročilo oddano dostavni službi
 • obvestilo, da je naročilo pripravljeno za prevzem
 • povabilo k sodelovanju v anketi
 • zahvala z obvestilom o nakupu in za informacijo o izhajajočihugodnostih v prihajajočem obdobju.

Sprejem komercialnih sporočil lahko vsak uporabnik ureja sam v svojem profilu.

 

AVTORSKE PRAVICE

Objavljene vsebine in tehnologije so last Poročne inmaturantske obleke »Vesna« Mateja Žilavec s.p.Med avtorska dela sodijo predvsemvsi deli programske kode, vsa programska arhitekura in inžiniring, grafičnielementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jihzaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitenaje tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje,presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti Poročne in maturantskeobleke »Vesna« Mateja Žilavec s.p.je prepovedano.

Dobavitelj ali uporabnik z objavo svojih vsebin dovoljuje Poročnein maturantske obleke »Vesna« ter vsem ostalim ogled teh vsebin brez omejitev vokviru javnih knjižnic, kategorij in ostalih funkcij spletne strani tere-posredovanje, posredovanje preko vmesnikov, uvrščanje na druge strani,komentiranje, ocenjevanje, reproduciranje teh materialov za nekomercialno oziromaosebno rabo.

 

DOVOLJENJE ZA UPORABO

Uporabniki lahko vsebine in storitve uporabljajo skladno zzgoraj navedenimi pogoji. Za druge oblike uporabe vsebin je potreben predhodendogovor z upravljavcem.


Pri tem je izrecno prepovedano:

 • kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti,
 • vsako kopiranje, distribuiranje, spreminjanje vsebin alinjihovo razširjanje na kakršenkoli drug način, razen kopiranja rezultatov zaosebno uporabo,
 • spreminjanje ter vključevanje spletne strani v drugo spletnostran, prodaja ali nadgradnja dela ali spletne strani v celoti,
 • posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu,delovanju in/ali uporabi spletne strani in/ali upravitelja,
 • uporaba avtomatskih poizvedb oziroma uporaba avtomatiziranihsredstev (kot so žetveni programi, roboti, pajki ali strgala), ki avtomatskopridobivajo podatke s spletne strani ali na drugačen način avtomatsko posegajoali komunicirajo s spletno stranjo, razen za spletne iskalnike Najdi.si,Google, Yahoo in Bing,
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudnikustoritve ter njegovi programski in strojni opremi
 • ter uporaba storitve, ki je v nasprotju z veljavnozakonodajo in javnim redom.

 

KUPONI IN VAVČERJI

Ti pogoji veljajo tudi za nakupe kuponov ali vavčerjev prekospletne strani www.maturantskeobleke.si vkolikor na navedeni strani in njenih podstraneh ni navedeno drugače.

 


2. REKLAMACIJE, VRAČILA IN STVARNE NAPAKE

Reklamacije ob prevzemu pošiljke 

Če ste prejeli neustrezno število naročenih izdelkov, ki se razlikuje od količine na prevzemnih dokumentih ali je prišlo do poškodbe blaga med prevozom, se obrnite na kurirsko službo, ki je izvršila dostavo. Kontaktni podatki vključno z navodili za izvedbo reklamacije so navedeni na dokumentaciji, ki jo prejmete ob prevzemu blaga ali na spletni stani kurirske službe.  

Če sumite, da je bila pošiljka med dostavo poškodovana, prejeto blago preglejte takoj in ob prisotnosti dostavljavca. Vse kasnejše reklamacije glede poškodb blaga ali prevzete količine prevozniki upoštevajo le izjemoma in jih tudi mi ne moremo reševati ali upoštevati. Morebitne poškodbe vnesite v zapisnik, katerega je dostavljavec dolžan podpisati in sprejeti. Zaželjeno je tudi, da je poškodbo blaga zabeležite s slikami.


Zavrnitve in spremembe

Prosimo, da se pred oddajo naročila prepričate o ustreznosti podatkov, ki so navedeni na računu. Fizične osebe, ki želijo, da je račun izstavljen na pravno osebo ali obratno prosimo, da oddajo naročilo s pravimi podatki. Kasnejše spreminjanje računa ni mogoče.


Vračilo izdelkov - odstop od pogodbe

Fizične osebe imajo pri pogodbah sklenjenih na daljavo po Zakonu o varstvu potrošnikov pravico, da v roku 14 dni po prejemu izdelka na kontaktni naslov sporočijo, da odstopajo od pogodbe ne, da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V primeru, ko fizična oseba odstopi od pogodbe s sporočilom na kontaktni naslov, mora prejeto blago na naš naslov vrniti najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Če želite izdelek vrniti na naš naslov brez predhodne odpovedi, morate izjavo o odstopu od pogodbe ali izpolnjen obrazec za vračilo blaga dodati k izdelku; zgolj vračilo izdelka ne šteje kot odstop od pogodbe. Prosimo, da vračilu priložite kopijo računa in pravilno izpolnjen obrazec za vračilo blaga in tako zagotovite najhitrejšo izvedbo postopka.

Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Če izdelke začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od pogodbe. Tudi sicer naj bodo izdelki, ki jih vračate, nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži. Priporočamo vam, da izdelkov, pri katerih takoj po prejemu ugotovite, da barva, velikost ali katera izmed drugih lastnosti ni taka kot ste si predstavljali, ne odpirate v celoti ali jih sploh ne odprete, če je to mogoče. Če je izdelek v originalni embalaži, pri odpiranju embalaže pazite, da embalaže ne poškodujete, ter da embalažo vključno z vso vsebino, ki je varovala vaš izdelek skrbno shranite. Upoštevajte, da sami odgovarjate za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejemamo.

Kupec naročenega blaga pod navedenimi pogoji ne more vrniti v naslednjih primerih:

 • če je kupec že odprl varnostni pečat ali odpakiral iz originalne embalaže
 • če je izdelek narejen po navodilih potrošnika in prilagojen njegovim potrebam (na primer: krajšanje, ožanje, rezanje po meri)
 • če gre za izdelek, ki ga je mogoče uporabiti ne, da bi za to bila zmanjšana količina izdelka

Vračilo kupnine bomo izvedli v najkrajšem možnem roku oziroma najkasneje v dveh tednih (14 dni) , z nakazilom na vaš transakcijski račun. Le tega morate ob vračilu blaga navesti na obrazec za vračilo blaga. Kupnine ne vračamo v gotovini pod nobenim pogojem. Edini strošek, ki v tem primeru bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga kadar blago vračate preko kurirske službe.


Pozor!

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila tega poglavja ne veljajo.


Pri nakupu v naši spletni trgovini po oddaji prednaročila preko spleta ne gre za sklenitev pogodbe na daljavo. 
Vaše zahtevke za vračilo blaga bomo v navedenih in drugih podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki nam jih zagotavljajo naši dobavitelji. Prosimo, da upoštevate, da v teh primerih lahko omogočimo le zamenjavo z drugimi izdelki po vaši izbiri, kupnine pa ne vračamo.


Reklamacije

V primerih, ko ste prejeli pošiljko v kateri niso priloženi vsi dokumenti ter da podatki na računu niso pravilni ter v drugih podobnih primerih, prosimo, da se z opisom pomanjkljivosti obrnete na kontaktni naslov. V najkrajšem možnem roku vam bomo posredovali ustrezno pojasnilo, navodila ali dostavili manjkajoči material.


V primerih, ko je s prejetim izdelkom karkoli narobe v taki meri, da ga želite zamenjati, ga lahko vrnete na naš naslov. Izdelki, ki jih vračate, naj bodo nerabljeni, nepoškodovani oziroma takšni kot ste jih prejeli ter v originalni embalaži, sicer vam bomo v primeru vašega vračila izdelka obračunali ustrezno odškodnino, katera bo z zapisnikom ocenjena ob vračilu blaga. Pri vračilu obvezno priložite kopijo računa in obrazec za vračilo blaga. Če nam boste poslali izdelek brez računa in pravilno izpolnjenega obrazca za vračilo blaga, vas bomo z e-pošto zaprosili za manjkajočo dokumentacijo.

Prosimo, da upoštevate, da kot datum prejema izdelka šteje datum, ko prejmemo izdelek in celotno zahtevano dokumentacijo. V primerih, ko zahtevane dokumentacije ne boste dostavili v roku 7 dni po oddaji našega obvestila, vam bomo izdelek na vaše stroške vrnili.
Določila prejšnjega odstavka smiselno veljajo tudi za vse nakupe podjetij ter drugih pravnih oseb ter za potrošnike, ki nakupa niso opravili s sklenitvijo pogodbe na daljavo in želijo odstopiti od pogodbe.
Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejemamo. Upravičenost vaše reklamacije bomo preverili ter vas v roku 8 dni obvestili o rezultatu postopka in nadaljnjih korakih.


Stvarne napake

Če menite, da kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali promet in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov, in nas o tem pravilno ter najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestite, lahko zahtevate, da:

 • brezplačno odpravimo stvarno napako na izdelku ali
 • vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako ali
 • izdelek s stvarno napako zamenjamo z novim brezhibnim blagom ali
 • vrnemo celotni plačani znesek.

Izdelek nam dostavite v pregled. Prosimo, da izdelku priložite obrazec za vračilo blaga, tako da bo postopek hitreje stekel. Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejemamo.

V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, zahtevi ugodimo v roku osmih dni po prejemu izdelka v pregled. V nasprotnem primeru vas v roku osmih dni po prevzemu izdelka na našem sedežu Poročne in maturantske obleke »Vesna«, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, pisno obvestimo, da je napaka sporna.


Pozor! 

V primerih, ko je prijavljena stvarna napaka na izdelku sporna, vam bomo po zaključku postopka izdelek vrnili v enakem stanju, kot je bil prevzet. Če boste želeli uveljaviti garancijo za brezhibno delovanje izdelka, boste to lahko po prevzemu izdelka pri nas nadaljevali na pooblaščenem servisu.


Ekipa

www.maturantskeobleke.si

Loading...